Privacy Policy

Wij, V&D Security respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de
bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking, V&D Security, Moerkerkse Steenweg 453,
8310  Sint-Kruis  Brugge, met ondernemingsnummer BE 0789.126.375.

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve, contractuele en wettelijke doeleinden.
Voor deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen gerespecteerd.
 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden, behalve aan een aantal van onze leveranciers (vb. boekhouder, auditors, IT-partner, cloud-provider, advocaat,…) maar beperkt tot diegene die noodzakelijk zijn om de hierboven omschreven doeleinden te kunnen realiseren. In deze gevallen worden enkel de voor hen relevante persoonsgegevens gedeeld en wordt met deze derde partijen een overeenkomst afgesloten die de nodige garanties bevat m.b.t. de confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de huidige mogelijkheden van onze prestaties. In een continue zoektocht naar verbetering van onze prestaties, kan dit leiden tot een aanpassing aan deze privacy verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Datalekken dienen door ons binnen de 72 u te worden gemeld enzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevraag is voor de verzamelde persoonsgegeven.

Indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden kan u hiervoor een klacht in dienen bij ons (zie onderstaande gegevens) of rechtstreeks bij de privacy commissie (commission@privacycommission.be)

V&D Security, Moerkerkse Steenweg 453, 8310  Sint-Kruis  Brugge
info@vdsecurity.be - tel en fax 050/36.19.20