Mobiele Bewaking

Mobiele bewaking bestaat uit controlerondes, patrouille, openings- en sluitingsrondes en interventie na alarm.
Deze wordt uitgevoerd door een bewakingsagent in een dienstwagen. 
Afhankelijk van de opdracht voert de bewakingsagent rondes uit in het gebouw, rond uw terrein of op uw werf.  
Hij/zij inspecteert alles van a tot z en draagt hierdoor bij tot de algemene veiligheid van uw gebouwen, personeel, goederen en materiaal. 

De bewakingsagent patrouilleert op onregelmatige tijdstippen, aan de hand van een checklist controleert hij uw site.
Deze checklist wordt specifiek per opdracht/klant opgesteld, want één checklist voor alle opdrachten bestaat niet.
Elke klant heeft verschillende noden en specifieke veiligheidsproblemen.
Wij staan erop dat de klant een persoonlijke service krijgt.

Het uitvoeren van controlerondes zorgt ervoor dat gebouwen en terreinen goed afgesloten zijn en laat het risico op beschadigingen, vandalisme en criminaliteit gevoelig dalen.

Openings- en sluitingsrondes 

Aan de hand van de vooraf opgestelde checklist controleert de bewakingsagent uw gebouw.
Daarbij hoort ook het nagaan of alle lichten uit zijn, alle ramen en deuren gesloten zijn,
alle toestellen uitstaan die eventuele brand kunnen veroorzaken en zet het alarm aan. 
Tijdens de openingsronde zet de bewakingsagent het alarm uit, zet eventuele apparaten op en zorgt ervoor
dat het personeel op tijd kan beginnen en het bedrijf zonder zorgen kan opstarten.

Interventie na alarm

Ongetwijfeld werd u al geconfronteerd met een vals alarm,
waardoor u 's nachts uit bed moet om te gaan kijken wat het alarm deed afgaan vooraleer de politie eventueel ter plaatse komt.

V&D Security neemt deze zorg van u over, éénmaal het alarm afgaat, wordt onze patrouille via de dispatching verwittigd en
gaat onmiddelijk ter plaatse om na te gaan wat het alarm heeft doen afgaan,. Als er na een grondige buitenronde geen inbraaksporen zijn,
volgt een volledige inspectieronde binnen om na te gaan wat de oorzaak van het alarm is. Indien nodig en afhankelijk van de ernst van de situatie,
neemt de bewakingsagent contact op met de contactpersoon of de ordediensten.

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.