Havenbewaking

De Belgische havens zijn van grote economische waarde, zowel nationaal als internationaal.
Het is dan ook van cruciaal belang om deze maximaal te beveiligen.

Door de vlotte bereikbaarheid, grote goederenstromen en economische impact die de havens hebben,
zullen we altijd rekening moeten houden met een mogelijke dreiging en aanslag.

Port security houdt in: het bewaken van haventerminals zoals containerterminals, ro-ro terminals, stukgoed- en bulkterminals.

Naast de wettelijke en strenge vereisten en de basis veiligheidsopleidingen, hebben onze bewakingsagenten die actief zijn in het havengebied,
de bijkomende opleiding “havenbewaking” gevolgd en hebben ze kennis van de ISPS-code.